Téma letošního festivalu

Téma Světového týdne respektu k porodu 2016: MOJE TĚLO, MOJE DÍTĚ, MOJE ROZHODOVÁNÍ

Rozhodujeme se celý život – o mnoha drobnostech i o mnoha důležitých věcech. Jistě se lehce shodneme v tom, že jednou z nejdůležitějších věcí v životě každého člověka je porod. Ovlivnil nás už tehdy před lety, když jsme přišli na svět my - a velmi výrazně ovlivní nás i naše dítě porod, který prožijeme v roli matky (koneckonců samozřejmě i v roli otce).

Letošní revoluční, až výbušné téma, přináší hned několik poselství. Jednak ujištění, že jsme to v první řadě my - ženy, matky, rodičky, kdo rozhodujeme o okolnostech, za jakých se naše dítě narodí. Ano, jistě, částečně se do celého procesu vkládá i příroda, jíž je vhodné ponechat prostor. A zdravotníci - i oni mají k porodu co říci, poskytují nám zdravotní služby v těhotenství, při porodu, v šestinedělí i dál. Ovšem v tomto případě potřebujeme hlavně jejich odborné zázemí, jemné sledování, doporučení - a rozhodování zůstává na nás.

Další poselství letošního tématu tkví v prvních dvou slovech: ano, dítě vyrůstá v našem těle, my se z něho můžeme radovat - a my neseme hlavní rizika a zodpovědnost. Dokonce i v případě, že přenecháme veškerou zodpovědnost na někom jiném, jde stále jen o naši zodpovědnost. Zdravotníci zodpovídají za svou práci, nikoliv za průběh porodu... Není třeba se této zodpovědnosti obávat, doporučujeme však najít si takovou lékařku či lékaře, ke kterým budeme mít maximální důvěru, kteří umí potlačit vlastní ego a přijmout sebevědomou klientku, která svou zodpovědnost s radostí nese. Ano, takoví zdravotníci jsou vzácné zboží - uvědomte si ovšem, že právě setkávání s rodičkami, které mají úctu ke svému dítěti, k sobě a porodnímu procesu, přispívá k jejich uzrávání coby respektujících profesionálů.

A nakonec to nejdůležitější - naše dítě. Po porodu se stávají zákonnými zástupci dítěte oba rodiče a jen oni rozhodují, co se bude dít dál. Odborná doporučení se jednoznačně kloní k vyloučení separace - dítě a matku moderní porodnictví vnímá jako nedělitelnou jednotku, tzv. MotherBaby. Pokud by dítě potřebovalo speciální péči, může ho matka doprovodit. Pokud by péči potřebovala matka, může jí doprovodit dítě například v otcově náruči. Každá situace má řešení.

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství vám nabízí podporu a pomoc v rozhodování, jak se vaše dítě narodí. Přináší i další témata, která vám můžou pomoci i v jiných životních situacích.

Základní informace pro vědomou volbu zdravotnické péče při porodu vám nabízí kdykoliv i naše brožura Cesty ke spokojenému porodu. V elektronické podobě (a v několika jazykových variantách) ji najdete zde.

Přejeme vám úspěšné rozhodování - a zveme vás na Festival o těhotenství, porodu a rodičovství!

Text převzat s laskavým svolením Petry Sovové - spoluzakladatelky tradice Světového týdne respektu k porodu v ČR.